ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 1990Vissza-a-menüre-G.png


TISZTELGÉS AZ ELSŐKNEK
Magyar-zászló-balról_300x314.png Magyar-zászló-jobból_300x314.png
.
.


Ő-iniciálé.pngk voltak azok, akik településünkön elsőkként léptek rá arra az ismeretlen útra, amelyhez nem volt semmiféle térkép, semmi útmutatás, semmi etalon. Ők voltak az etalon. Az Ő sikereiken és kudarcaikon nőtt fel községünkben az önkormányzatiság, teljesedett ki a demokrácia. Minden tisztességes ember gondoljon és tekintsen rájuk az elsőknek kijáró őszinte tisztelettel, megbecsülés és közszeretet legyen osztályrészük, az eltávozottaknak pedig a hálás utódok soha nem múló emlékezete!

*** *** ***

Következzék egy részlet a Krónika 2000 - Darány múltja és jelene című helyi kiadású könyv "A rendszerváltó évek története" fejezetéből, Tauszné Kercza Erika tollából.


"Mint az ország minden településének életében, úgy Darány község életében is változásokat hozott a rendszerváltás. Az addigi ún. tanácsrendszert felváltotta egy - a demokrácia elvén működő, szabad választással megválasztható -, a község polgárainak érdekeit képviselő testület, melynek élén a polgármester áll.
   Az 1990-es évben szeptember 30-án a község lakossága társadalmi megbízatású polgármestert választott Nagy Károly személyében. Nagy Károly mezőgazdasági gépészmérnök végzettségű, mérnök-tanárként dolgozott a barcsi Dráva-Völgye középiskolában. A képviselő testület tagjaiként Agyag József, dr. Kovács Miklós, id. Kúsz Ernő, Varga József, Varjú József, Villányi László és Wágner József kerültek megválasztásra. Az Önkormányzat alakuló ülése 1990. október 12-én volt, melyen az önkormányzatokról szóló LXV. Tv. 39. paragrafusa alapján Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Istvándi és Kastélyosdombó községek körjegyzőséget alakítottak. Körjegyzővé Kercza Lajost nevezték ki 1990. december 15.-i hatállyal, aki a rendszerváltást megelőzően a székhely-község, Darány Községi Közös Tanács vb. titkára volt.
   Az önkormányzat képviselő testülete a legfontosabb teendőit és azok megoldásának részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban határozta meg, amelynek legfontosabb eleme, hogy önállóan, szabadon, demokratikus módon, széleskörű nyilvánosság ellenőrzése mellett intézi a település közügyeit, gondoskodik a helyi közszolgáltatásról, a helyi hatalom önkormányzat típusú gyakorlásáról.
   1994. január 1-én Darány község Önkormányzata kivált a körjegyzőségből, és önálló Polgármesteri Hivatalt hozott létre..."

AZ OLDAL ELEJÉRE
VISSZA
FŐOLDALRA

1990. szeptember 30.

DARÁNY település választási eredményei:

Polgármester választás

A szavazáson 766 szavazóból megjelent 487, érvényes szavazat: 449, érvénytelen szavazat 38.

A polgármester választás eredményes.


AZ OLDAL ELEJÉRE
VISSZA
FŐOLDALRA

1990. szeptember 30.

DARÁNY település választási eredményei:

Önkormányzat választás 

A szavazáson 766 szavazóból megjelent 487, érvényes szavazat 2747, érvénytelen szavazat 11.

Az önkormányzat választás eredményes.


AZ OLDAL ELEJÉRE
VISSZA
FŐOLDALRA